Düzce Üniversitesi dünyada bir ilke öncülük ederek Fen Edebiyat Fakültesi Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü dâhilinde açtıgı Çerkes Dili ve Edebiyatı Bölümü ile dört yıllık Lisans egitimi vermektedir. 2014-2015 döneminde yeni ögrencilerini alacaktır. TS2 (Türkçe Sosyal2) puan türü ile ögrenci kabul edecek olan Bölümümüz, bir profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçent ile akademik ve bilimsel faaliyetlerini sürdürmektedir.

Düzce Üniversitesi Çerkes Dili ve Edebiyatı Bölümü ögretim elemanları konusunda, Adıge Cumhuriyeti Maykop Devlet Üniversitesi ile gerçekleştirilen protokolle gelen Prof. Dr. Mira Khachemizova, Doç. Dr. Susana Shkhalakhova ve Doç. Dr. Ruzana Doleva’dan oluşan ögretim üyeleriyle birlikte egitim-ögretim ve araştırma faaliyetlerini yürütmektedirler.

Bölümümüz, Çerkes Dili, Çerkes Dili ve Edebiyatı, Toplumdilbilimi ve Çerkes Kültürü konularına odaklı olan Bölümümüz, 2014-2015 Eğitim-Ögretim Yılı’nda lisans programına ek olarak Yüksek Lisans programı açma hazırlıkları tamamlandı ve YÖK’e gönderildi. Yüksek Lisans sonrası Doktora yapacak olanlar, Rus Federasyonu Adıge Cumhuriyeti’nde Maykop Devlet Üniversitesi’ne gönderileceklerdir.

Bölümümüzün amacı, dünyada en büyük Çerkes toplumunun yaşadıgı Türkiye’de, Çerkes Dili ve Edebiyatı ile Adıge Xhabze’nin (Adıge Yaşam Felsefesi) ögrenilmesini, araştırılmasını ve yaşatılmasını saglarken aynı zamanda Türkiye’nin kültür zenginliklerinden önemli bir ögeyi ortaya koymak, hedeflenmektedir.

Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi
İstanbul ve Ankara’ya iki buçuk saatlik mesafeyle ulaşım kolaylıgı olan Düzce ilimizde Çerkes Dili ve Edebiyatı Bölümü, Düzce Üniversitesi Konuralp yerleşkesindedir.

Programımızdan Çerkes Dili Filoloğu ünvanı ile mezun olacak ögrencilerimiz Çerkescenin yanında Bölümde kazandıkları İngilizce ve Rus Dili yeterlilikleriyle, Türkiye ile Rus Federasyonu arasında hızla gelişen sosyo-kültürel ve ekonomik ilişkilerde önemli fırsatlara sahip olabileceklerdir. Mezunlarımız ayrıca Dilbilimi ve Toplum dilbilimi alanlarında akademik kariyer yapabilecek ve toplumsal araştırmalar gerçekleştirebilme becerileri ile tüm devlet kurumları dâhil birçok kurumda iş sahibi olabileceklerdir.

İletişim: Yrd. Doç. Dr. Fehmi ALTIN
Düzce Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Çerkes Dili ve Edebiyatı Bölümü, Konuralp Kampüsü – Düzce

Tel: +90 380 541 24 04 – dâhili: 3969,
Gsm: 0533 363 63 34
E-mail: fehmialtin@duzce.edu.tr
www.duzce.edu.tr

Dernek Duyuruları
Kayseri Kafkas Derneği bünyesinde uzun yıllardır çalışmalarına her dönem aralıksız devam etmekte […]
Kayseri Kafkas Derneği Burs Başvuruları Başladı.. Derneğimizin 2023-2024 öğretim yılında üniversite, ortaokul […]
Dernek Yönetim Kurulumuz 01.06.2023 tarihinde Kayseri Kafkas Derneği’nde toplanarak, Derneğimizin Olağan Genel […]