UZUNYAYLA DİLİNE SAHİP ÇIKIYOR..!

Bir milleti ayakta tutan, onun varlığını ve devamını sağlayan, o millete mensup olma hazzını veren ve bireylerini birbirine yaklaştırarak onlar arasında birlik yaratan unsur olarak dilin, millet hayatındaki yeri çok önemlidir. Öyle ki milletin varlığı, dilin varlığıyla mümkündür. Dolayısıyla biz Çerkesler’in de köklü bir geçmişe sahip kültürümüzü koruyabilmemiz, bu anlamda varlığımızı sürdürebilmemiz adına, dilimizi kaybetmememiz ve bu süreçte elimizden ne geliyorsa yapmamız gerektiği yadsınamaz bir gerçektir.

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren seçmeli dersler arasına “Yaşayan Diller ve Lehçeler” dersini de almıştır. Bu kapsamda geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında Kayseri’de kısa süre içinde yapılan özverili çalışmalar neticesinde Şehit Aziz Özkan Ortaokulu’nda değerli hocalarımız Dijan Toğan Sürücü, Diyane İnci; Karakuyu Ortaokulu’nda ise İshak Gök öncülüğünde dil sınıflarımız açılmış ve son derece verimli çalışmalar yapılmıştır. Hocalarımıza ayrıca teşekkür ediyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığı 5, 6 ve 7. sınıflarda eğitim alacak öğrencilerin, bu eğitim öğretim yılında seçecekleri seçmeli derslerini okul müdürlüklerine 2-13 Haziran’da teslim etmelerini istemiştir. Bu çerçevede planlama ve ön hazırlıkların yapılması, eğitici öğretmenler ile ilgili çalışmalar yapılması, açılan dil sınıflarının yaygınlaştırılması ekseninde Kayseri Kafkas Derneğinde ivedi bir  koordinasyon toplantısı düzenlenmiştir. Toplantı sonrasında Kaffed ile işbirliği içerisinde Eğiticilere yönelik bir kurs ve sertifikasyon programı düzenlenmiş ve dil sınıfı açılan okulların sayısının arttırılması için gerekli çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda Kayseri il merkezinde 5 sınıf, Kayseri İli Pınarbaşı İlçesi Karakuyu Köyü Ortaokulunda 2 sınıf, Kayseri İli Kaynar Kasabası Ortaokulunda 3 sınıf olmak üzere toplamda 11 sınıf açılmıştır.

Yaşanan bu süreçte katkıları dolayısıyla; Kafkas Dernekleri Federasyonu’na, Okul İdarelerine, Değerli Öğretmenlerimize, Öğrenci velilerine ve Sevgili öğrencilerimize duyarlılıkları dolayısıyla teşekkür ediyoruz.

Kayseri’de Adigece Seçmeli Dil Sınıfı Açılan Okullarımız ve Öğretmenleri:

  1. Şehit Aziz Özkan Ortaokulu: Dijan Toğan Sürücü, Diyane İnci (1 Sınıf)
  2. Hoca Yusuf Erdem Ortaokulu: Kemal Candan (1 Sınıf)
  3. Fatin Rüştü Zorlu Ortaokulu: Serdar Baytam (1 Sınıf)
  4. Kadir Has Ortaokulu: Hacı Adem İlhan (2 Sınıf)
  5. Karakuyu Ortaokul: Gökhan Kızılkaya, Tuncer Genel (3 Sınıf)
  6. Kaynar Ortaokulu: Erdin Toktamış, Ayşegül Getiren (3 Sınıf)

Kayseri Kafkas Derneği Yönetim Kurulu

Dernek Duyuruları
07.01.2024 tarihinde KAFFED’ den ayrılma gündemli olağanüstü genel kurulumuz sonrası bazı internet […]
Değerli üyemiz, 2023-2024 dönemi itibariyle Dernek kayıtlarımız yeni bir otomasyon sistemine geçirilecek […]
Kayseri Kafkas Derneği tüzüğü gereği Başkan Nurşah Özyürek başkanlığındaki yönetim kurulunca 13/12/2023 […]