Kayseri’deki Kafkas Dernekleri bir araya geldi.

Şehrimizdeki Kafkas Dernek ve Kurumlarının temsilcileri Kayseri Kafkas Derneğinde bir araya gelerek, toplumumuzun güncel sorunları ve önümüzdeki süreçte, gerek toplumumuzu gerekse bölgemizi ilgilendiren konularla alakalı görüş alışverişinde bulundular. Üç saat süren toplantıda geçmişteki tecrübeler tartışılarak, gelecek ile ilgili kaygı ve hedefler ortaya konuldu. Önümüzdeki süreçte bu toplantıların periyodik olarak devam ettirilmesi ve toplumumuzun sorunlarına ortak çözümler üretilmesi için çalışmaların titizlikle devam ettirilmesi konusunda mutabakat sağlandı.

Toplantıya katılan dernek ve kurumlar:

Kayseri Kafkas Derneği

Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği

Talas Uzunyayla Derneği

Kayseri Dostluk Kulübü

Methiye Köyü Derneği

A.Borandere Köyü Derneği

Sacayağı Köyü Derneği

Dernek Duyuruları
Derneğimize ait Youtube kanalından hem güncel konularla ilgili, hem de geçmişte yapılmış […]
АДЫГЭ/ШЭРДЖЭС ТХЫБЗЭМ И МАХУЭ ГЪАТХАПЭМ И 14-МТЫРКУМ КЪАЙСЭР ХАСЭМ ЗЭХЕШЭ ЯПЭРЕЙ ДУНЕЙПСО […]