Üyelerimizle Güncel Konular Toplantısı Yapıldı..

Kayseri Kafkas Derneği üyelerimizle güncel konular toplantısı yapıldı.

Hassas davranarak toplantıya katılan tüm üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Dernek Duyuruları
Derneğimize ait Youtube kanalından hem güncel konularla ilgili, hem de geçmişte yapılmış […]
АДЫГЭ/ШЭРДЖЭС ТХЫБЗЭМ И МАХУЭ ГЪАТХАПЭМ И 14-МТЫРКУМ КЪАЙСЭР ХАСЭМ ЗЭХЕШЭ ЯПЭРЕЙ ДУНЕЙПСО […]