Değerli Basın Emekçileri! Kıymetli Katılımcılar ;

21 Mayıs 1864 Dünyanın bugüne kadar görmüş olduğu en büyük soykırım ve sürgünün sembol tarihidir. Dolayısıyla bugün burada 151. yılını anıyoruz.
Çerkes’ler herhangi bir ciddi dış yardım almaksızın işgalci güçlere karşı inatla direndi. Çarlık orduları sistemli olarak Çerkes köylerini yaktı. Çerkes kabileleri ve köyleri birbiri ardına yerlerinden koparıldı veya kitlesel olarak yok edildi. Rusya’nın hükümdarlığını kabul etmeyenler Osmanlı topraklarına sürgün edilmek için deniz kıyısına gönderildi. Çerkes’lerin önemli bir kısmı dağlara ve ormanlara doğru çekildi, fakat binlerce insan soğuk, hastalık ve açlıktan hayatını kaybetti.

Eşitsizler arasında yüz yıllarca devam eden bu savaşı, 1864 21 Mayıs ta Bugünkü adıyla Soçi’de Kbada vadisinde gerçekleşen son çarpışmada Çerkes’ler kaybetti. Rus orduları komutanı batı Kafkasya’nın işgalinin tamamlandığını Kafkas Savaşının sona erdiğini resmi geçiş törenleriyle ilan etti. İşte bu nedenle 21 Mayıs Çerkes Soykırımı ve Sürgününün sembolü olarak kabul edilmektedir.

Ülkelerinin işgal edilmesinden sonra Çerkes’ler yabancı topraklara kitlesel olarak sürgün edildi. 1,5 milyondan fazla insan yani nüfusunun %90 ı anayurdundan koparıldı. Nüfusun üçte biri sürgün yollarında ve yeni yerleşim yerlerinde hastalık ve açlıktan hayatını kaybetti. Ayakta kalabilenler farklı ülkelere darmadağınık yerleştirildi. Çerkes’lerin bu trajedisini tanımlamak için hangi kelimeyi kullanırsak kullanalım Çerkeslerin kısa bir sürede, korkunç koşullar altında anayurtlarından sürgün edildikleri ve Çerkesyanın yerli halklarından koparıldığı herkes tarafından kabul edilen tarihsel bir gerçektir. Tekrar altını çizmek isterim ki bu, insanlık tarihinin gördüğü en acımasız sürgün ve soykırımdır.

Bu insanlık dışı soykırım ve sürügünü yaşamış olan biz Çerkesler diyoruz ki;

*Dönemin Çarlık Rusyasının devamı olan Rusya Federasyonu,

*Sistemli bir şekilde yapılan bu soykırım ve sürgünü resmen tanımalı ve tarihsel haksızlıkların telafisi için ilk adımı atarak özür dilemelidir.

*Anavatanlarından zorla koparılan Çerkeslerin çifte vatandaşlık ve geri dönüş haklarının önündeki engeller kaldırılarak gerekli yasal düzenlemeleri yapmalıdır.

*Çerkesler günümüzde, anavatanlarında anadillerini seçmeli ders olarak okumak mecburiyetinde bırakılmışlardır. Rusya Federasyonu tarafından kasıtlı olarak yapılan bu kültür kıyımına biran önce son verilmelidir.

*Diasporadaki STK temsilcilerimiz, akademisyenlerimiz, gazetecilerimiz bilimsel çalışmalar için gittikleri anavatana alınmadan, sınır kapılarında gözetim altında tutulup hiçbir mazeret göstermeksizin geri gönderilebilmektedir. Rusya Federasyonu varlığımızı korumak için yapacağımız bilimsel çalışmalardan dahi kaygı duyarak ortaya koyduğu bu keyfi ve hukuk dışı uygulamalara son vermelidir.

*Dünyanın dört bir tarafında yaşamak zorunda bırakılan Çerkesler sadece Rusya Federasyonundan değil, yaşadıkları ve vatandaşı oldukları ülkelerden de doğal ve demokratik haklarını talep etmektedirler. Bu bağlamda başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere tüm dünya ülkelerine sesleniyoruz;

*Çerkes Soykırımı ve sürgünü politik/siyasi kaygılar gözetmeksizin tüm dünya ülkeleri tarafından tanınmalıdır.

*Çerkes dili ve kültürü asimilasyona karşı korunmalıdır.

*Anadilin öğretilmesi, korunması ve gelecek nesillere aktarılması noktasında yetersiz kalan mevcut haftada 2 saatlik seçmeli ders uygulaması genişletilmeli ve devlet desteği ile anaokullardan başlamak kaydıyla tüm eğitim sisteminde uygulanmalıdır.

*Çerkes diasporasının Anavatanı Kafkasya ile sürgün sebebiyle kopartılan tarihsel bağlarının yeniden inşası için gerekli yasal düzenlemeler yapılarak çifte vatandaşlığın önündeki engeller kaldırılmalıdır.

*Abhazya ve Güney Osetya’nın bağımsızlığı tanınmalı ve mevcut engeller kaldırılarak Abhazya’ya doğrudan ulaşım sağlanmalıdır.

*Kimlik ve kültürel haklar devlet tarafından güvence altına alınmalıdır. Bu noktadan hareketle, Çerkes dili ve kültürel birikimlerinin/değerlerinin, korunabilmesi, ve gelecek nesillere aktarılabilmesi için gerekli bilimsel çalışmalar yapılmalı ve ilgili kurumlarca bütçelerin ayrılması sağlanmalıdır.

*Anadilimizde yayın yapan televizyon ve radyo devlet desteği ile biran önce hayata geçirilmelidir.

Yeryüzünde yaşayan hiçbir halkın, Çerkeslerin yaşadığı bu büyük Soykırım ve Sürgünü yaşamamasını diliyor ve tüm soykırım ve sürgünleri lanetliyoruz.

Kamuoyuna saygılarımızla,

21 MAYIS BÜYÜK ÇERKES SOYKIRIMI VE SÜRGÜNÜ ANMA KOMİTESİ
(KAYSERİ KAFKAS DERNEKLERİ)

Dernek Duyuruları
07.01.2024 tarihinde KAFFED’ den ayrılma gündemli olağanüstü genel kurulumuz sonrası bazı internet […]
Değerli üyemiz, 2023-2024 dönemi itibariyle Dernek kayıtlarımız yeni bir otomasyon sistemine geçirilecek […]
Kayseri Kafkas Derneği tüzüğü gereği Başkan Nurşah Özyürek başkanlığındaki yönetim kurulunca 13/12/2023 […]