Derneğimizin 2015 yılı olağan Genel Kurulu 13.09.2015 tarihinde, Derneğimizin Sahabiye Mah. Kanal Cad. No:44/2Kocasinan Kayseri adresindeki merkezinde, aşağıda belirtilen gündem ile saat 11.00 de yapılacaktır.
Bu toplantıda toplantı yeter sayısı sağlanamaz ise, ikinci toplantı 20.09.2015 tarihinde yine aynı yerde ve aynı saatte yapılacaktır.
Değerli Üyelerimizin katılımlarını rica ederiz.
​​​​​​​ ​ Mutlu Akkaya
​​​​​​​​ Kayseri Kafkas Derneği
Yönetim Kurulu ​Başkanı
GÜNDEM​

 1. Açılış, Hazirun cetvelinin imzalanması, toplantı yeter sayısının tespiti.
 2. Divanın teşekkülü, Divana toplantı tutanağını tanzim ve imza yetkisi verilmesi.
 3. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun Genel Kurula arzı ve görüşülmesi.
 4. Denetleme Kurulu Raporunun genel kurula arzı.
 5. Dernek gelir giderlerinin genel kurula arzı, oylanması ve Yönetim kurulunu ibrası.
 6. Derneğimiz tüzüğünün
 7. Maddesine, öğrenci bursları ile ilgili,
 8. Maddesine, SMS bildirimleri ve dijital ortam duyuruları ile ilgili,
 9. Maddesine, maddi ve ayni yardım ve fon temini suretiyle proje süreçlerinin yürütülmesi ile ilgili,
 10. Maddesine, Dernek gelirlerinin türleri ile ilgili,
 11. Maddesine, Dernek üyelik ödentilerinin tahsil yöntemleri ile ilgili,
  Ek yapmak suretiyle değiştirilmesi;
  Derneğimiz tüzüğünün 9. Maddesinde yer alan “Eylül” ibaresinin, “Haziran” olarak değiştirilmesi hususlarının görüşülmesi ve oylanması
 12. Dernek Organları için seçim yapılması.
 13. Dilek ve temenniler.
 14. Kapanış.Derneğimizin 2015 yılı olağan Genel Kurulu 13.09.2015 tarihinde, Derneğimizin Sahabiye Mah. Kanal Cad. No:44/2Kocasinan Kayseri adresindeki merkezinde, aşağıda belirtilen gündem ile saat 11.00 de yapılacaktır.
  Bu toplantıda toplantı yeter sayısı sağlanamaz ise, ikinci toplantı 20.09.2015 tarihinde yine aynı yerde ve aynı saatte yapılacaktır.
  Değerli Üyelerimizin katılımlarını rica ederiz.
  ​​​​​​​ ​ Mutlu Akkaya
  ​​​​​​​​ Kayseri Kafkas Derneği
  Yönetim Kurulu ​Başkanı
  GÜNDEM​
 15. Açılış, Hazirun cetvelinin imzalanması, toplantı yeter sayısının tespiti.
 16. Divanın teşekkülü, Divana toplantı tutanağını tanzim ve imza yetkisi verilmesi.
 17. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun Genel Kurula arzı ve görüşülmesi.
 18. Denetleme Kurulu Raporunun genel kurula arzı.
 19. Dernek gelir giderlerinin genel kurula arzı, oylanması ve Yönetim kurulunu ibrası.
 20. Derneğimiz tüzüğünün
 21. Maddesine, öğrenci bursları ile ilgili,
 22. Maddesine, SMS bildirimleri ve dijital ortam duyuruları ile ilgili,
 23. Maddesine, maddi ve ayni yardım ve fon temini suretiyle proje süreçlerinin yürütülmesi ile ilgili,
 24. Maddesine, Dernek gelirlerinin türleri ile ilgili,
 25. Maddesine, Dernek üyelik ödentilerinin tahsil yöntemleri ile ilgili,
  Ek yapmak suretiyle değiştirilmesi;
  Derneğimiz tüzüğünün 9. Maddesinde yer alan “Eylül” ibaresinin, “Haziran” olarak değiştirilmesi hususlarının görüşülmesi ve oylanması
 26. Dernek Organları için seçim yapılması.
 27. Dilek ve temenniler.
 28. Kapanış.

Dernek Duyuruları
07.01.2024 tarihinde KAFFED’ den ayrılma gündemli olağanüstü genel kurulumuz sonrası bazı internet […]
Değerli üyemiz, 2023-2024 dönemi itibariyle Dernek kayıtlarımız yeni bir otomasyon sistemine geçirilecek […]
Kayseri Kafkas Derneği tüzüğü gereği Başkan Nurşah Özyürek başkanlığındaki yönetim kurulunca 13/12/2023 […]