20.09.2015 Tarihinde Saat 11:00’de Kayseri Kafkas Derneğinde yapılan Olağan Genel Kurulu sonrası oluşan yeni Yönetim Kurulu şu şekilde ;
-Mutlu Akkaya
-Halil Nart Yüksel
-Timur Akkan
-Ebru Kınık
-Yunus Bulut
-Hayrettin Seyhan
-Yunus Sakut
-İbrahim Ataş
-Mehmet Tav
-Ümit Harun Akkaya
-Serkan Kaynak
-Neslihan Kaplan
-Gül Tokuç
-Hakan Polat
-Hakan Özberk
-Ethem Turan
-Hamit Çetinkaya
-Serkan Özbek

Federasyon Delegeleri;

-Mutlu Akkaya
-Tuncay Özveri
-Hayrettin Seyhan
-Halil Nart Yüksel
-Yunus Bulut
-Timur Akkan
-Ümit Harun Akkaya
-Yunus Sakut
-Doğan Yağan
-Ebru Kınık
-Mehmet Tav
-İbrahim Ataş

Dernek Duyuruları
Derneğimize ait Youtube kanalından hem güncel konularla ilgili, hem de geçmişte yapılmış […]
АДЫГЭ/ШЭРДЖЭС ТХЫБЗЭМ И МАХУЭ ГЪАТХАПЭМ И 14-МТЫРКУМ КЪАЙСЭР ХАСЭМ ЗЭХЕШЭ ЯПЭРЕЙ ДУНЕЙПСО […]