Kayseri Kafkas Derneği Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mutlu Akkaya, Yönetim Kurulu Üyemiz Hayrettin Seyhan ve Genel Sekreterimiz Mehmet Tav’dan oluşan heyet,

Derneğimiz tarafından açılma sürecinin her aşaması uzun süredir takip edilen, açılmasına rağmen bir türlü öğrenci alıp eğitime başlayamayan, Erciyes Üniversitesi Çerkes Dili ve Kültürü bölümünün sorunları hakkında ve MEB Ortaokullarında Seçmeli anadil sınıflarında karşılaşılan problemlerin çözümü noktasında Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile ve bölge milletvekilleri İsmail Tamer, Taner Yıldız, Mustafa Elitaş, Hülya Atçı Nergis ile görüştü.

Başkanımız Mutlu Akkaya; Bakan ve milletvekillerimize, Erciyes Üniversitesi Çerkes Dili ve Kültürü bölümünün yaklaşık 5 sene önce açıldığını, akademisyen probleminin çözülemediği için eğitime başlayamadığını, bu problemin de Derneğimiz tarafından anavatandan akademisyen bulunması suretiyle çözüme bağlandığını ve Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne bildirildiğini iletip bölümün faaliyete geçmesi için talepte bulundu.

Ayrıca MEB Ortaokullarında seçmeli derslerde yaşanan problemlerin çözümü noktasında da milletvekillerine bilgi verilip destekleri istendi.

Sayın Bakan ve bölge milletvekilleri her iki konu hakkında da derneğimiz tarafından yapılan çalışmalara ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını dile getirdiler.

Kendilerine, çalışmalarımıza sağlayacakları katkılar için şimdiden teşekkür ediyoruz.

Dernek Duyuruları
Derneğimize ait Youtube kanalından hem güncel konularla ilgili, hem de geçmişte yapılmış […]
АДЫГЭ/ШЭРДЖЭС ТХЫБЗЭМ И МАХУЭ ГЪАТХАПЭМ И 14-МТЫРКУМ КЪАЙСЭР ХАСЭМ ЗЭХЕШЭ ЯПЭРЕЙ ДУНЕЙПСО […]