Son günlerde özellikle sosyal medyada “Erciyes Üniversitesi Çerkes Dili ve Kültürü Anabilim Dalı’nın faaliyete geçmesi” ile ilgili olarak spekülatif paylaşımların yer aldığı izlenmiştir.
Bu nedenle, süreç ile ilgili olarak aydınlatıcı ve açıklayıcı, “doğru” bilgileri Kamuoyu ile paylaşmayı gerekli görüyoruz.

“2013 yazında YÖK “Çerkes dili ve kültürünün yüksek öğrenimde yabancı dil olarak okutulması” yönünde karar almıştır. Erciyes Üniversitesi’nde Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü altında Çerkes Dili ve Kültürü Anabilim Dalı açılması kararı alınmıştır. İlgili karar çerçevesinde, Erciyes Üniversitesi Çerkes Dili ve Kültürü Anabilim Dalı 2013/2014 eğitim öğretim yılı itibariyle kurulmuştur. Prof. Dr. Sevinç ÜÇGÜL Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir.” (ERÜ Edebiyat Fakültesi internet sitesinden alıntıdır.)

Bölümün açılmasını takiben, gerek Erciyes Üniversitesi’nde görevli akademisyen hemşerilerimizin ve gerekse Kayseri Kafkas Derneği’nin, bölümün faaliyete geçmesi için yoğun çabaları süregelmektedir.
Bu süreçte Üniversite Yönetiminde değişiklik olmuştur. Üniversite’nin yeni yönetiminin göreve başlaması için geçen uzun süre, bu hususta ilerleme sağlanmasını geciktirmiştir.

Yine bu zaman diliminde; sık yaşanan seçimler, 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan yasadışı talihsiz kalkışma ve yakın tarihte yapılan referandum nedeniyle, bu konuda yapılan çalışmalara resmi muhataplarca öncelik verilmesi mümkün olamamıştır. Diğer yandan, açılan bölümün faaliyete geçmesi için, kadro ile ilgili olarak, özellikle 2014 yılında yapılan mevzuat değişikliği ile getirilen bazı zorunluluklar da söz konusudur.

Tüm bu zorluklara rağmen, kültürün korunması ve yaşatılması adına hayati önem taşıyan bu konu, Kayseri Kafkas Derneği Yönetiminin öncelikli gündem maddesi olmuştur. Bu konuda yapılan çalışmalar kapsamında, Kayseri Kafkas Derneği, bu bölümde görevlendirilebilecek nitelik ve yeterlilikte, Anavatan’dan üç akademisyen ile irtibat sağlamıştır. Müteakiben yapılan görüşmelerde, ilgili isimler Hükümet yetkililerine bildirilmiş ve bu konuda Yükseköğretim Kurumu’ndan (YÖK) olur alınması için gerekli yazışmaların yapılması sağlanmıştır. Süreç Kayseri Kafkas Derneği’nce, gerek Hükümet, gerek YÖK ve gerekse Üniversite Yönetimi nezdinde etkin şekilde takip edilmektedir.

Kayseri Kafkas Derneği Yönetimi olarak, göreve başladığımız 2014 yılından beri, bu süreçte yoğun çaba gösteriyoruz. Bu süreç, sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonucu oluşturulmaya çalışılan algının aksine, “çok yakın zamanda, şahıs bazlı girişimlerle” başlamış değildir. Kaldı ki, bölümün açılması için yasal imkan 2013 yılında getirilmiş olup, kimilerince “yedi yıl” olarak özellikle ifade edilen zamanın nasıl hesaplandığını da anlayabilmiş değiliz.

Dört yıllık görev süremizde, hakkımızda, sosyal medya yoluyla, bazen çok uygunsuz üslupla yapılan ve tamamı haksız, “karalama” amacı güden açıklamalara, tarafımıza Derneğimiz Genel Kurulunca tevdi edilen yönetim görevinin hassasiyetini gözeterek, Dernek Kurumsal Kimliğinin zarar görmesini ve kişisel muhatabiyetlerin oluşmasını önlemek amacıyla, “özellikle sosyal medya üzerinden” cevap vermedik.

Ancak bu gün gelinen noktada, özellikle “bölümün faaliyete girmesi süreci” nin zarar görmesini önlemek adına, bu açıklamanın yapılması gereği doğmuştur.
Yaptığımız çalışmalarda, Toplumsal Fayda dışında kişisel bir fayda elde etme amacımız hiçbir zaman olmadı.
Hiç kimsenin de, kendi ismiyle toplumsal faydanın önüne geçmesine izin vermeyeceğiz.

Toplumumuzun da bu konudaki hassasiyetimizi paylaştığından; toplumun faydasını değil, kendi kişisel faydasını ön plana çıkarmayı amaçlayan hiç kimsenin bu yöndeki girişim ve söylemlerine prim vermeyeceğinden eminiz.

Dernek Duyuruları
07.01.2024 tarihinde KAFFED’ den ayrılma gündemli olağanüstü genel kurulumuz sonrası bazı internet […]
Değerli üyemiz, 2023-2024 dönemi itibariyle Dernek kayıtlarımız yeni bir otomasyon sistemine geçirilecek […]
Kayseri Kafkas Derneği tüzüğü gereği Başkan Nurşah Özyürek başkanlığındaki yönetim kurulunca 13/12/2023 […]