KAFFED GENEL KURULU SONRASI İŞTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI Derneğimizde 30.11.2017 tarihinde; üyelerimizin de katılımıyla yapılan istişare toplantısının gündeminde, 25-26 Kasım 2017 […]