http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/fuat-ugur/601691.aspx adresinde bulunan internet sitesinde, fuat uğur isimli şahıs tarafından 12.04.2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Çerkesler’le buluşacak fakat büyük bir problem var başlığı ile yayımlanan haberde, Basın Kanunu’na, basın meslek ilkelerine aykırı, asılsız, temelsiz, gerçekten uzak ve Derneğimiz’in saygınlığı ile Anayasal haklarına doğrudan saldırı niteliğinde pek çok unsurun yer aldığı yayın yapılmıştır.

Derneğimizin yazılı tüzüğü ve ilkelerimiz ile Xabzemiz çerçevesinde; hiç kimse kurumlarımızda parti politikası yapamaz. Bu konuda uygulamalarımızla da desteklenen tutumumuz oldukça nettir. Aynı şekilde hiç kimse de siyasi görüşünden dolayı dışlanamaz, kaldı ki böyle bir dışlayıcı yaklaşım insani olmadığı gibi AK Parti Hükümetleri ile getirilen düzenlemeler ve Anayasamız karşısında da suç mahiyetindedir.

Derneğimize, kendisinin de Çerkes olduğunu iddia eden gazeteci fuat uğur adlı şahıs tarafından yöneltilen haksız ve hukuka aykırı ithamlar karşısında, bahse konu yayının engellenmesi ve yazarın suç içeren, halkı ayrıştırıcı, kin ve düşmanlığa tahrik etme kastı olan söylemleri nedeniyle sorumlu tutulması için, hukukçularımız tarafından hukuki ve cezai süreç başlatılmıştır.

Derneğimizin kurucu üyesi olduğu Kafkas Dernekleri Federasyonunun da konu ile ilgili açıklaması aşağıdaki linkte kamuoyuna sunulmuştur.

http://kaffed.org/haberler/federasyondan/item/3535-cumhurba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-k%C3%BClliyesi-program%C4%B1na-ili%C5%9Fkin-yay%C4%B1nlanan-%C3%A7arp%C4%B1tma-yaz%C4%B1-hakk%C4%B1nda-a%C3%A7%C4%B1klama.html

Dernek Duyuruları
Kayseri Kafkas Derneği bünyesinde uzun yıllardır çalışmalarına her dönem aralıksız devam etmekte […]
Kayseri Kafkas Derneği Burs Başvuruları Başladı.. Derneğimizin 2023-2024 öğretim yılında üniversite, ortaokul […]
Dernek Yönetim Kurulumuz 01.06.2023 tarihinde Kayseri Kafkas Derneği’nde toplanarak, Derneğimizin Olağan Genel […]