26.06.2018 tarihinde KAFFED tarafından resmi internet sitesinde yayınlanan “KAFFED DÇB TOPLANTISI ANKARA’DA başlıklı habere binaen, KAFFED-DÇB ilişkileri üzerine Kayseri Kafkas Derneği olarak bir kez daha değerlendirme ve söz konusu toplantı hakkında kamuoyuna bilgilendirme yapma gereği hâsıl olmuştur.

Bilindiği üzere KAFFED-DÇB ilişkileri, DÇB’nin kuruluş ilke ve amaçları ile bağdaşmayan, aksine Çerkes toplumuna zarar veren çalışmaları nedeniyle, Derneğimizin de aktif olarak içinde bulunduğu Başkanlar Kurulu’nun tavsiye kararları neticesinde;

http://www.kaffed.org/haberler/federasyondan/item/3091-kaffed-y%C3%B6netim-kurulu-toplant%C4%B1s%C4%B1-yap%C4%B1ld%C4%B1.html

ve

http://www.kaffed.org/haberler/federasyondan/item/3105-kaffed-den-d%C3%A7b-konulu-kamuoyu-a%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B1.html

isimli KAFFED’in resmi internet sitesinde yayınlanan bildirilerden de anlaşılacağı üzere, KAFFED-DÇB ilişkileri askıya alınmış idi.

Fakat karardan sonraki dönemlerde yapılan Başkanlar Kurulu toplantılarında ve KAFFED Genel Kurulu’nda ısrarla dile getirdiğimiz üzere; bu kararın sembolik bir karardan öteye geçmemiş oluşunu yaşanan süreçte, tecrübe etmiş bulunmaktayız. Zira; DÇB ile olan ilişkilerin askıya alınma nedenlerinden herhangi birisinde gelişme ve değişme olmamıştır. Bunun en güzel örneği DÇB’nin, Rusya Federasyonu’nun hali hazırda “yerel dillerde zorunlu eğitimi kaldırıp, bunu isteğe bağlı hale getiren yasa teklifi tasarısına dahi sessiz kalmasıdır.

DÇB’de KAFFED’i temsilen görevlendirilen Yönetim Kurulu Üyeleri’nin toplantılara defalarca iştirak etmiş olması, devamında önce Almanya’da 2018 Yılı Nisan Ayı’nda yapılan toplantıya Genel Başkan düzeyinde katılımın sağlanmış olması, yine 30 Haziran 2018 tarihinde Ankara’da NART SİTESİ’nde DÇB toplantısının yapılacağının planlanmasının tamamı birlikte değerlendirildiğinde, KAFFED’in, DÇB ile olan ilişkilerini askıya alma kararını, hangi ciddiyetle uyguladığı ortaya çıkacaktır.

KAFFED Yönetim Kurulu’nun, DÇB Genel Merkezi ile ilişkilerin askıya alınması kararının gerekçesi, Çerkes halkının sorunlarına karşı takınılan duyarsız tutum ile Çerkes kamuoyunda tepkilere neden olan eylem ve söylemlerde ısrar edilmesidir. DÇB’nin bu davranışlarına son vermesi için KAFFED tarafından ilişkiler askıya alınmıştır. Bu karara riayet edilmemesi, DÇB deki sorunların ve dolayısıyla Çerkes toplumunun sorunlarının çözümüne katkı sağlamayacaktır.

Tüm bu anlatılan sebeplerle, DÇB ile olan ilişkilerin askıya alınması kararına aykırı ve daha önce defalarca yapılan, bir kısmına bizlerin de katıldığı, konuşmaktan ve tartışmaktan ibaret olan, yapıcı ve somut kararların alınamadığı, bir nevi hamaset kokan, etkisiz toplantıların devamı niteliğinde olacak Ankara NART SİTESİ’nde yapılacak toplantıya katılmayacağımızı, yapılan bu yanlışın bir parçası olmayacağımızı kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz.

KAYSERİ KAFKAS DERNEĞİ

Dernek Duyuruları
07.01.2024 tarihinde KAFFED’ den ayrılma gündemli olağanüstü genel kurulumuz sonrası bazı internet […]
Değerli üyemiz, 2023-2024 dönemi itibariyle Dernek kayıtlarımız yeni bir otomasyon sistemine geçirilecek […]
Kayseri Kafkas Derneği tüzüğü gereği Başkan Nurşah Özyürek başkanlığındaki yönetim kurulunca 13/12/2023 […]