21 Şubat Dünya Anadili Günü dolayısı ile 21 Şubat Perşembe akşamı Dernek binamızda “Okullarımızda Seçmeli Anadil Derslerinin Yaygınlaştırılması ve Kolaylaştırılması” temalı basın toplantısı düzenledik. Derneğimiz yönetiminin dışında Kayseri’de faaliyet gösteren diğer Kafkas derneklerinin başkanlarının da yer aldığı basın toplantısında Derneğimiz Onur Kurulu Üyesi Mutlu AKKAYA bütün dernekler adına söz alarak basın açıklaması yaptı.

Açıklamasına anadilin ve anadilde eğitim yapmanın önemini vurgulayarak başlayan AKKAYA , geçmişten bugüne Çerkesce’nin yaşadığı sorunlara değindi, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı orta öğretim kurumlarında uygulanan Seçmeli Anadil Dersleri ve bu okullarda açılan Adigece sınıfları hakkında bilgi verdi. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO’nun verilerine göre dünya üzerinde kaybolmaya yüz tutmuş diller arasında Çerkes dillerinin de yer aldığını, bu dillerin mutlaka korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerekliliğini vurgulayan AKKAYA ,ayrıca okullarda Seçmeli Anadil Dersleri uygulamalarında karşılaşılan aksaklıklar ve olumsuzlukların giderilmesi için de basın mensupları aracılığı ile yetkili makamlara çağrıda bulunarak konuşmasını sonlandırdı.

Kayseri Kafkas Derneği olarak, toplantımıza katılan basın mensuplarına teşekkür ediyor  anadilimize sahip çıkmak , korumak , geliştirmek ve gelecek kuşaklara aktarabilmek adına her türlü faaliyetin uygulayıcısı, takipçisi ve destekçisi olacağımızı bir kez daha vurgulayarak, bütün hemşehrilerimizi anadillerine sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Kayseri Kafkas Derneği

BASIN AÇIKLAMASININ TAM METNİNİ AŞAĞIDA OKUYABİLİRSİNİZ.

AYRICA HABERE İLİŞKİN VİDEOYU İZLEMEK İÇİN: https://www.youtube.com/watch?v=-R5uWe53OBA

21 ŞUBAT DÜNYA ANADİLİ GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

Değerli basın mensupları, Birleşmiş Milletler(BM) Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), 200 yılında 21 Şubat tarihini Dünya Anadil Günü ilan etti. Bugün 19 yıldır Dünyada dilsel farkındalık yaratmak ve çok dilliliği teşvik etmek için kullanılıyor. Bugün bizler de anadilimiz olan Çerkesce (Adigedece) dilinin karşılaştığı sorunları ele alarak, Dünya Anadil Günü’nde bu sorunları kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.

Bir dilin yok olmaması/yaşaması için o dilin öğrenim hayatına girmesi, bir disiplin çerçevesinde öğretilmesi gerekmektedir. Hepinizin bildiği gibi 155 yıl önce Çerkeslerin nüfusunun büyük bir bölümü soykırıma uğradı, bir bölümü de Anavatanı Kafkasya’dan ülkemize sürgün edildi. Çerkesler Anadolu’nun farklı bölgelerine yerleştirildiler. 1980 yılına kadar kültürünü ve dilini yaşatmakta zorluk çekmeyen, köylerde anadilini konuşan çerkesler, köyden kente göçün artmasıyla, anadilini konuşamaz, gelecek nesillere aktaramaz oldular. Bu nedenle Çerkescenin ancak ve ancak öğrenim hayatı ile korunması gerekmektedir.

2012 yılında mevzuatımıza yok olma tehlikesinde bulunan dillerin öğrenim hayatına girmesi amacıyla getirilen değişiklik ile ortaokullarda YAŞAYAN DİLLER VE LEHÇELER ADİGECE-ABAZACA seçmeli derslerin haftada iki saat olmak üzere öğrencilere öğretilmesi planlanmıştır. Bu değişiklik kapsamında ADİGECE-ABAZACA seçmeli derslerini seçen 10 öğrenciye sınıf açılarak bu derslerin eğitimi verilebilecektir. Bu değişikliği olumlu bulmakla birlikte bir dilin öğretilmesinin haftalık 2 saate indirgenmesi, gerekli materyallerin tedarik edilmemesi, eğitim öğretim faaliyeti için yeterince alt yapının oluşturulmaması, bu uygulamanın işlerliğini azaltmaktadır.

Derneğimiz 2012 yılından itibaren dilimizin öğretilmesi kapsamında ciddi farkındalık çalışmaları yürütmüş, halen de bu çalışmalarını devam ettirmektedir. O tarihte 1 sınıf ile başlayan seçmeli ders sınıfları, 2016-2017 eğitim öğretim yılında 18 sınıf, toplamda 220 öğrenciye ulaşmıştır. Fakat bu süreçte; ders seçmek isteyen öğrenciler ve aileleri ile bizler, yerelde birçok sorun ile karşı karşıya kaldık. Okul idarecilerinin öğrencilerin anayasal haklarını kullandırmama yönündeki gayretleri, bu sorunun başında gelmektedir.

Değerli basın mensupları, ADİGECE-ABAZACA seçmeli derslerini seçen öğrencilerin, anadillerini öğrenmeleri için gerekli eğitimi almaları, onların anayasal haklarının gereğidir. Üstelik bu hakkın uygulanması, Devletimiz ve Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından yasalaştırılarak desteklenmektedir. Buna rağmen yerelde okul idarecileri tarafından, bu uygulamaya karşı ayak diretilmesini ve çeşitli bahaneler öne sürülmesini gayrı hukuki bulmaktayız.

Bugün burada sizler aracılığı ile başta Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı İl Müdürlükleri, Milletvekillerimizi, Eğitim Sendikalarını, Okul İdarecilerini ve Öğretmenleri, öğrencilerin anayasal eğitim haklarını kullanırken karşılaştıkları problemlerin bir an önce çözüme kavuşturulması için gerekli çalışmaları yapmaya davet ediyoruz.

Bu vesile ile Çerkescenin karşılaştığı sorunları sizler aracılığı ile kamuoyuna iletmeyi bir görev biliyor, Dünya Anadil Günü’nü kutluyoruz.

KAYSERİ KAFKAS DERNEĞİ  

Dernek Duyuruları
07.01.2024 tarihinde KAFFED’ den ayrılma gündemli olağanüstü genel kurulumuz sonrası bazı internet […]
Değerli üyemiz, 2023-2024 dönemi itibariyle Dernek kayıtlarımız yeni bir otomasyon sistemine geçirilecek […]
Kayseri Kafkas Derneği tüzüğü gereği Başkan Nurşah Özyürek başkanlığındaki yönetim kurulunca 13/12/2023 […]