DERNEĞİMİZDEN 140 ÖĞRENCİYE BURS..
KAYSERİ KAFKAS DERNEĞİ 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI
Derneğimiz tarafından 2020-2021 eğitim öğretim yılında verilecek burslar için, Yönetim Kurulumuzca oluşturulan Burs Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda aşağıda başvuru seri numarası belirtilen 140 öğrenciye burs verilmesi kararlaştırılmıştır.

Burs almaya hak kazanan öğrencilerimizin Ziraat Bankasından hesap açtırmaları gerekmektedir.

Öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar dileriz.

Kayseri Kafkas Derneği
Yönetim Kurulu

Dernek Duyuruları
Derneğimize ait Youtube kanalından hem güncel konularla ilgili, hem de geçmişte yapılmış […]
АДЫГЭ/ШЭРДЖЭС ТХЫБЗЭМ И МАХУЭ ГЪАТХАПЭМ И 14-МТЫРКУМ КЪАЙСЭР ХАСЭМ ЗЭХЕШЭ ЯПЭРЕЙ ДУНЕЙПСО […]