Dernek Yönetim Kurulumuz 01.06.2021 tarihinde Dernek Merkezinde toplanarak Derneğimizin Olağan Genel Kurul
toplantısının 18.06.2021 tarihinde saat 13.00’de Yenidoğan Mah. Pazar Cad.No:10 (Talas Belediyesi Meclis Salonu) Talas
Kayseri adresinde yapılmasına,
toplantı için gerekli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 26.06.2021 tarihinde aynı saat ve adreste aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesi için karar alınmıştır.

Sayın Üyelerimizin toplantıya katılımlarını önemle rica ederiz.

GÜNDEM
1) Açılış yoklama
2) Divan seçimi ve saygı duruşu
3) Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması ve ibrası
4) Denetim kurulu Raporunun okunması ve ibrası
5) Dernek Organlarının seçimi
6) Dilek ve temenniler kapanış.

KAYSERİ KAFKAS DERNEĞİ YÖNETiM KURULU

Dernek Duyuruları
Dernek Yönetim Kurulumuz 01.06.2021 tarihinde Dernek Merkezinde toplanarak Derneğimizin Olağan Genel Kurultoplantısının […]
Derneğimize ait Youtube kanalından hem güncel konularla ilgili, hem de geçmişte yapılmış […]