Değerli üyelerimiz;

Kayseri Kafkas Derneği Yönetim Kurulu olarak, 15 Ocak 2023 Pazar Günü saat 13.00’de Yenidoğan Mahallesi Pazar Caddesi No:10 Talas/Kayseri (Talas Belediyesi Meclis Salonu) adresinde aşağıda yazılı gündem maddelerinin görüşülmesi için Olağanüstü Genel Kurul yapılmasına, ilk toplantıda toplantı yeter sayısının sağlanamaması durumunda ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 22.01.2023 tarihinde aynı saat ve adreste yapılmasına karar verilmiştir.

Üyelerimizin toplantıya katılımlarını önemle rica ederiz.

GÜNDEM
1-Açılış yoklama
2-Divan Seçimi ve Saygı Duruşu
3-Derneğimiz tüzüğünün 2. ve 3. maddelerinin mevcut halinin değiştirilmesi ve;
Derneğimizin maliki bulunduğu veya satın alma, trampa, bağış, ölüme bağlı tasarruf veya sair herhangi bir yolla mülkiyetini kazanacağı arsa nitelikli veya arsa niteliği kazanacak taşınmazları üzerine, gerek emanet usulü inşaat yapma veya gerekse kat karşılığı inşaat sözleşmesi ya da eser sözleşmesi imzalamak suretiyle inşaat yaptırma imkanının dernek tüzüğüne eklenmesi hususunda yapılacak tüzük değişikliği hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması
4-Dilek ve Temenniler
5-Kapanış

Dernek Duyuruları
07.01.2024 tarihinde KAFFED’ den ayrılma gündemli olağanüstü genel kurulumuz sonrası bazı internet […]
Değerli üyemiz, 2023-2024 dönemi itibariyle Dernek kayıtlarımız yeni bir otomasyon sistemine geçirilecek […]
Kayseri Kafkas Derneği tüzüğü gereği Başkan Nurşah Özyürek başkanlığındaki yönetim kurulunca 13/12/2023 […]