Dernek Yönetim Kurulumuz 01.06.2023 tarihinde Kayseri Kafkas Derneği’nde toplanarak, Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısının 25.06.2023 tarihinde saat 13.00’de Yenidoğan Mah. Pazar Cad.No:10 (Talas Belediyesi Meclis Salonu) Talas/Kayseri adresinde yapılmasına, toplantı için gerekli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 09.07.2023 tarihinde aynı saat ve adreste aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesi için karar almıştır.

Değerli üyelerimizin toplantıya katılımlarını önemle rica ederiz.

GÜNDEM

1) Açılış ve Yoklama

2) Divan Seçimi ve Saygı Duruşu

3) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve İbrası

4) Denetim Kurulu Raporunun Okunması ve İbrası

5) Dernek Organlarının Seçimi

6) Dilek ve Temenniler 

7)Kapanış

Kamuoyunun bilgisine sunarız. 

Dernek Duyuruları
07.01.2024 tarihinde KAFFED’ den ayrılma gündemli olağanüstü genel kurulumuz sonrası bazı internet […]
Değerli üyemiz, 2023-2024 dönemi itibariyle Dernek kayıtlarımız yeni bir otomasyon sistemine geçirilecek […]
Kayseri Kafkas Derneği tüzüğü gereği Başkan Nurşah Özyürek başkanlığındaki yönetim kurulunca 13/12/2023 […]