Kayseri Kafkas Derneği tüzüğü gereği Başkan Nurşah Özyürek başkanlığındaki yönetim kurulunca 13/12/2023 tarihinde toplanılmıştır. Toplantıda yapılan görüşmeler neticesinde; 30/12/2023 tarihinde, saat 13.00’da aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Yenidoğan Mahallesi, Pazar Caddesi, numara:10 Talas/KAYSERİ adresinde bulunan Talas Belediyesi Meclis Salonu’nda “ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI” yapılmasına, bu ilk toplantıda tüzük kapsamında aranan çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının; 07/01/2024 tarihinde, aynı adreste, yapılmasına ; bu toplantı/toplantıların üyelere derneğimize ait www.kayserikafder.org.tr adresinden ilan edilip duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM:

1- AÇILIŞ- YOKLAMA

2- DİVAN KURULU SEÇİMİ-SAYGI DURUŞU

3- DERNEK TÜZÜĞÜMÜZÜN 16/g MADDESİ UYARINCA ÜYELERİ BULUNDUĞUMUZ KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU (KAFFED) ÜYELİĞİNİN SONLANDIRILMASINA VE MÜZAKERE NETİCESİNDE ALINAN KARAR DOĞRULTUSUNDA İŞLEM YAPMAK ADINA YÖNETİM KURULUNA YETKİ VERİLMESİNİN GÖRÜŞÜLÜP KARARA BAĞLANMASINA,


4-DİLEK VE TEMENNİLER


5- KAPANIŞ

Dernek Duyuruları
07.01.2024 tarihinde KAFFED’ den ayrılma gündemli olağanüstü genel kurulumuz sonrası bazı internet […]
Değerli üyemiz, 2023-2024 dönemi itibariyle Dernek kayıtlarımız yeni bir otomasyon sistemine geçirilecek […]
Kayseri Kafkas Derneği tüzüğü gereği Başkan Nurşah Özyürek başkanlığındaki yönetim kurulunca 13/12/2023 […]